Home » Öğretmen Eğitimi » Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretimi Diploması (TESOL)

Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretimi Diploması (TESOL)

Bu program, yabancı dil olarak İngilizce öğretmek isteyenler için özel olarak tasarlanmıştır. Bu programa dahil olunduğunuzda, ödevlerin değerlendirilmesi ve kişisel geribildirimlerin yanısıra eğitim boyunca size yardım ve rehberlikte bulunacak bu alanda uzman öğretmenlerle çalışma imkânı bulacaksınız.

Toplam 180 saatlik bir eğitimin ardından öğrenciler;

– Bir dildeki hataların nelerden kaynaklandığını anlar.

– Dilin nasıl edinildiğini öğrenir.

– Modern dil öğretiminin hangi ilkelere dayandığını bilir.

– Fonetik (ses bilgisi) ve Fonoloji (ses bilimi)’nin ne olduğunu anlar.

– İngilizce öğretirken hangi metodolojilerin hangi anda kullanılması gerektiğini öğrenir.

– Sınıfın derse hazırlık için nasıl düzenlenmesi gerektiğini öğrenir.

– Sınıfta İngilizce öğretmek için hangi materyallerden yararlanması gerektiğini bilir.

– Ders planının nasıl dizayn edilmesi gerektiğini bilir ve içeriğinde neler olması gerektiğini öğrenir.

EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ

Bu program 4 modülden oluşmaktadır.

Modül 1:

Hedefler;

Modül sonunda öğrenci;

 1. Farklı dil çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur.
 2. Dilde hatanın nereden kaynaklandığı öğrenilir.
 3. Dilin nasıl edinildiği hakkında bilgi sahibi olunur.
 4. İngilizce öğretmek için hangi metodolojilerin kullanılabileceği öğrenilir.


İÇİNDEKİLER

Bölüm A

 1. Dil nedir?
 2. Dil ne için gereklidir? İletişim, sosyalleşme, düşünceler ve duyguları açıklama…
 3. Dil çeşitleri nelerdir? Tarihsel, coğrafi ve sosyal lehçe; yaş, cinsiyet, statü…
 4. Öğretim modeli.


Bölüm B

 1. İkinci dil edinimi; Klasik koşullama, yaratıcı öğrenme, motivasyon
 2. Dil öğretim yöntemleri Dilbilgisi çevirisi, doğrudan yöntemler, yapısal yaklaşım, görsel-dilsel yaklaşım, bilişsel kod, daldırma yöntemi, sözcüksel yaklaşım.
 3. Dil öğretim ilkeleri Seçme, not verme, tekrarlama, uygulama.

Modül 2:

Hedefler;

Modül sonunda öğrenci;

 • Öğretmen ders esnasında hangi materyalleri kullanmanın öğrenci için faydalı olabileceğinin farkında olur.
 • Ve bu materyalleri kullanma tekniklerini öğrenir.
 • Dil becerilerinin geliştirilmesinde nelerin gerekli olduğunu bilir.

İÇİNDEKİLER

Bölüm A

 • İşitsel / sözlü beceriler
 • Telaffuz öğretimi: Genel noktalar, seslerin ayırt edilmesi, seslerin üretilmesi, stres ve tonlama.
 • Dil alıştırmaları: Bağlamsallaştırılmış alıştırmalar, ikame tabloları.
 • Diyaloglar, drama ve rol oynama
 • Flashcards ve wordcards
 • Yazı tahtası kullanımı
 • Şarkılar ve tekerlemeler
 • Oyunlar ve bulmacalar.
 

Bölüm B

1-Okuma ve yazma becerileri: Farklı öğrenenler, okuma becerileri, yazma becerileri

2-Yazı biçimi Öğretimi: Ses yöntemi, bak-say yöntemi, ön okuma etkinlikleri, okuma etkinlikleri, harf oluşumunun öğretilmesi.

3-Yoğun okuma: Okuma becerilerinin gelişimi, okuma aktiviteleri.

4-Kapsamlı okuma: okunabilirlik, kademeli okuyucular, okuma kayıtları.

5-Entegre beceriler: dört beceri, çeviri.

Modül 3:

Hedefler;

Modül sonunda öğrenci;

1-Öğretim amaçlarını etkileyen faktörlerin farkında olmaktadır.

2-Müfredatın içeriğinde neler olduğunu bilir.

3-Sınıf içi etkileşimin çok yönlü biçimlerinin farkında olur.

4-Etkili dersler planlayabilir.

5-Ders planlayabilmek için birçok kaynağa sahip olmuş olur.

İÇİNDEKİLER

Bölüm A

 1. Öğretim Amaçları
  Dersin amaçları, örnek ders programları, ders kitabı değerlendirmesi.
 2. Sınıf organizasyonu
  Öğretmenin rolü, etkileşim biçimleri, sınıf düzeni


Bölüm B

 1. Ders Planlama
  Hazırlama, sunum, uygulama, test, revizyon
 2. Örnek Ders Planları
  Görevler ve doğru ders planı yapma teknikleri.

 

Modül 4:

Hedefler;

Modül sonunda öğrenci;

1-Dil metinlerine daha güvenle yaklaşır.

2-Öğrettiklerinin içeriği hakkında daha net düşünür.

3-Birçok dil teriminin anlamını bilir ve bunları hangi yerlerde kullanması gerektiğini öğrenmiştir.

4-Dilbilim kuramının temeli hakkında bilgi sahibi olur.

İÇİNDEKİLER

Bölüm A

1-Fonetik ve Ses Bilgisi: Aralarındaki ayrım, seslerin nasıl yapıldığı, fonemler, ünsüzler, ünlüler, stres, ritim, tonlama.

2-Morfoloji. İsimler, sıfatlar, zamirler, fiiller.

3-Kelime Bilgisi: Kelimeler, morfemler, sıralama, anlam

4-Dilbilgisi: Konuşma Bölümleri, cümle, filler, yardımcı fiiller, isim cümlecikleri, bağlaçlar, isim-fiiller

Bölüm B

-Dilbilimin Dil Öğretimine Uygulamaları Hata analizi, sesbilim, kelime seçimi, cümle karmaşıklığı.

BİZİ ARAYIN!