Home » Dil Kursları » Mesleki İngilizce Eğitimi

Mesleki İngilizce Eğitimi

photo02

Günümüzde İngilizcenin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Özellikle iş hayatında iyi pozisyonlarda çalışabilmenin temel şartlarından birisi de İYİ DERECEDE yabancı dil bilmektir. İş İngilizcesi genel İngilizceden farklı olarak daha spesifik ve özelliklidir.

İş dünyasının internet ve teknolojilerle uluslararası alanda genişleyen ve hızlanan iletişim ağı, iş dünyasında İngilizceyi çok daha önemli bir konuma taşımıştır. Öyle ki artık yurt dışı bağlantısı olmayan bir sektör neredeyse yok denecek kadar azdır. Durum bu şekilde olunca da insanlar kendi ana dillerinin yanında başka bir dil ya da birden fazla dil bilmek durumunda kalmaktadır.

İş İngilizcesi Öğrenmek Neden Gereklidir?

Daha öncede bahsedildiği üzere iş İngilizcesi genel İngilizcenin aksine daha spesifik konular içerir. Bu nedenden dolayı daha ayrıntılı çalışma gerektirir.

Bu programda öğrenciler; anlaşma pazarlığı, iletişim sorunları ile başa çıkma ve müşterilere veya meslektaşlarına sunum yapma gibi konuları öğreneceklerdir.

Bunun yansıra, eğitmen tarafından sınıf içi etkinlikler oluşturulacak (iş toplantısı, müzakere ve konferans) bunlarla ilgili öğrencilere geri bildirimler verilecektir.

ŞİMDİ KAYIT OLUN!