Home » Öğretmen Eğitimi » Lisansüstü TESOL Diploması

Lisansüstü TESOL Diploması

Bu program, gerek öğretmenlik kariyerlerinde daha üst düzey bir seviyeye gelmek isteyenler için gerekse ELT yönetimi ya da mesleki gelişimlerini daha fazla ilerletmek isteyenler için hazırlanmıştır. Lütfen bu programın TESOL’de Yüksek Lisans programı olmadığını unutmayınız.

Bu program toplamda 370 saat olup 6 modülden oluşmaktadır.
(İlk 4 Modül OFQUAL Tarafından düzenlenen TESOL Programında bulunmaktadır.)

Modül 1

Amaçlar;

Bu modülün sonunda:

– Farklı dil çeşitleri hakkında bilgi sahibi olunur.
– Dil edinimi hakkında bilgi sahibi olunur.
– İngilizce öğretmek için hangi metodolojilerin kullanılabileceği öğrenilir.
– Modern dil öğretiminin dayandığı ilkeler öğrenilir.

İçindekiler

Bölüm A

– Dil nedir? Semboller, sesler, konuşma-yazma
– Dil ne için gereklidir? Sosyalleşme, iletişim, düşünce ve duyguları aktarabilme
– Dil çeşitleri nelerdir? Tarihsel, sosyal ve coğrafi lehçe

Bölüm B

– İlk Dil edinimi: Dil ediniminde ebeveynlerin rolü, Dil gelişiminin aşamaları
– ikinci dil edinimi: Klasik koşullanma, yaratıcı öğrenme, motivasyon
– Dil Öğretim yöntemleri: Dilbilgisi çevirisi, yapısal yaklaşım, görsel-dilsel yaklaşım, bilişsel kod, daldırma yöntemi, sözcüksel yaklaşım
– Dil öğretim ilkeleri: seçme, not verme, tekrarlama, uygulama

Ders süresi içerisinde eğitimci tarafından öğrencilere çeşitli ödevler verilir ve geribildirimde bulunulur.

Modül 2

Amaçlar;

Bu modülün sonunda:

İçindekiler

Bölüm A

İşitsel / sözlü beceriler: Genel ilkeler, üretken beceriler

– Telaffuz öğretimi: Genel noktalar, seslerin ayırt edilmesi, seslerin üretilmesi, stres ve tonlama.
– Dil alıştırmaları: Bağlamsallaştırılmış alıştırmalar, ikame tabloları.
– Diyaloglar, drama ve rol oynama
– Flashcards ve wordcards
– Yazı tahtası kullanımı
– Şarkılar ve tekerlemeler
– Oyunlar ve bulmacalar.
– Soru ve cevap: On tip soru ve beş seviyeden oluşur

Bölüm B

– Okuma ve yazma becerileri
– Okuma becerilerinin gelişimi, okuma aktiviteleri.
– Orijinal metinleri kullanma, metinleri basitleştirme.
– Dört beceri, çeviri.
– Sorulara cevap, rehberli kompozisyon, serbest kompozisyon.

Modül 3

Amaçlar;

Bu modülün sonunda:

– Müfredatta neler olması gerektiği bilir.
– Ders kitapları değerlendirebilme yetisine sahip olur.
– Etkili ders planı yapabilmeyi öğrenir.
– Sınıf içi etkileşimde hangi yöntemlerin kullanılması gerektiğini bilir.
– Ders planlamak için fikir kaynağına sahip olur.

İçindekiler

Bölüm A

– Öğretim Amaçları
Dersin amaçları, örnek ders programları, ders kitabı değerlendirmesi.

– Sınıf organizasyonu
Öğretmenin rolü, etkileşim biçimleri, sınıf düzeni

Bölüm B

– Ders Planlama
Hazırlama, sunum, uygulama, test, revizyon

– Örnek Ders Planları
Görevler ve doğru ders planı yapma teknikleri.

Modül 4

Hedefler;

Modülün sonunda öğrenci:

– Dil metinlerine daha güvenle yaklaşır.
– Öğrettiklerinin içeriği hakkında daha net düşünür.
– Birçok dil teriminin anlamını bilir ve bunları hangi yerlerde kullanması gerektiğini öğrenmiştir.
– Dilbilim kuramının temeli hakkında bnilgi sahibi olur.

İçindekiler

Bölüm A

– Fonetik ve Ses Bilgisi: Aralarındaki ayrım, seslerin nasıl yapıldığı, fonemler, ünsüzler, ünlüler, stres, ritim, tonlama.
– Morfoloji. İsimler, sıfatlar, zamirler, fiiller.
– Kelime Bilgisi: Kelimeler, morfemler, sıralama, anlam
– Dilbilgisi: Konuşma Bölümleri, cümle, filler, yardımcı fiiller, isim cümlecikleri, bağlaçlar, isim-fiiller

Bölüm B

– Dilbilimin Dil Öğretimine Uygulamaları Hata analizi, sesbilim, kelime seçimi, cümle karmaşıklığı.

Modül 5

Bölüm A – Mesleki Beceriler

Ünite 1: MÜFREDAT NASIL HAZIRLANIR

– Müfredat ve program geliştirme nasıl yapılır?
– Ders programı türleri nelerdir?
– Fonksiyonel/kavramsal ders programları nedir?
– Nasıl ders programı hazırlanır?

ÖDEV: Bir müfredatın hazırlanması ve değerlendirmesi.

Ünite 2: GEREKSİNİM ÇÖZÜMLEMESİ (ANALİZİ):

– Gereksinim analizine giriş
– Pratik problem çözümlemesi.

ÖDEV: gereksinim analizi çalışması.

Ünite 3: DERS PROGRAMLARI

– Neden bir ders programı vardır?
– Ders planı nedir?
– Ders planına yaklaşımlar hangileridir?
– Ders programlama ve ders planlama arasındaki fark nedir?

Bölüm B – Metodoloji

Ünite 1: Sınıf Yönetimi

– Sınıfta öğretmenin rolü nedir?
– Öğretmen olarak öğrenciler ile nasıl bir etkileşim içerisinde olmalıyız?
– Öğrencinin bağımsızlığı sınıfta ne kadar olmalıdır?

Ünite 2: Yaklaşımlar

– Sınıf içi öğretim ile birebir öğretim arasındaki farklar nelerdir?
– Birebir eğitimin sorunları nedir?
– Zor öğrenciler ile nasıl başa çıkılması gerekir?
– Dikte kullanma yolları nelerdir?

MODÜL 6

Ünite 1: İngilizce diline giriş.
Ünite 2: Öğretim yöntemleri
Ünite 3: EFL sınavları ve yerleştirme testleri
Ünite 4: Araştırma ve Geliştirme
Ünite 5: Araştırma Tezleri

Bu program tamamlandığında TQUK tarafından onaylanan Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretimi konusunda Seviye 7 Yüksek Lisans Diploması alacaksınız. Bu, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda için Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (NFQ) ve Yeterlilikler Kredi Çerçevesinde (QCF)  7. seviyeye eşdeğer bir öğrenme seviyesinde onaylanmıştır.

ŞİMDİ KAYIT OLUN!