Home » Hazırlık Kursları » IELTS Hazırlık Kursu

IELTS Hazırlık Kursu

photo05

IELTS NEDİR?

IELTS (Uluslararası İngilizce Test Sistemi) Sınavı, İngilizcenin kullanıldığı ülkelerde çalışmak veya eğitim almak isteyen kişilerin İngilizce dil yeterliliklerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla yapılan uluslararası bir sınavdır. Bu sınav birçok ülke tarafından kabul edilen uluslararsı geçerliliği olan bir sınavdır. Ülkemizde bu sınavı British Councıl ve IDP Education yapmaktadır.

IELTS SINAVININ GENEL YAPISI NASILDIR?

IELTS sınavı, IELTS Akademik ve IELTS Genel olmak üzere 2 çeşitten oluşur. Sınava girecek olan adaylar hedeflerine ve gidecekleri ülkenin adaylardan isteklerine göre hangi sınava gireceklerine karar vermektedirler. Bu her iki sınavda da 4 dil becerisi olan (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) becerileri ölçülmektedir. Sınavın her bir bölümüne ayrı ayrı (0 – 9) arasında değerlendirme notu verildikten sonra bu sınavların ortalaması ile genel sınav notuna ulaşılır.

IELTS SINAVI KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUR?

DİNLEME:

IELTS Dinleme sınavı pek çok dinleme becerisini ölçmek üzere tasarlanmıştır. 40 sorudan oluşmaktadır. Çoktan seçmeli, eşleştirme, plan / harita / diyagram adlandırma, not tamamlama, tablo tamamlama, özet tamamlama, cümle tamamlama vs. gibi soru tipleri bulunmaktadır. Bu bölümde sınav adaylarına toplamda 30 dakika süre verilir. (Cevaplarınızı soru kağıdından cevap kağıdında geçirmek için ekstra 10 dakika süre verilir) Bu bölüm diyaloglardan oluşur ve 4 ayrı bölümden oluşur. Her bölümde farklı diyaloglar dinletilir (Her bölüm bir sefer dinlettirilir) ve ardından adaylara sınavda yer alan soruları incelemeleri için süre verilir.

OKUMA:

Bu bölümde sınav adaylarına 60 dakika süre verilir ve toplamda 40 sorudan oluşur. 3 metinden oluşan bu bölümde her bir metin için sorular ortalama 13 – 14 tanedir. Bu bölümde soru tipleri karışık sorulmaktadır. Çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirme ve boşluk doldurma gibi soru tiplerinin olduğu okuma bölümünde metnin genel konusunun anlaşılmasının yanı sıra detaylara hâkim olabilme ve çıkarımları kavrayabilme gibi becerilerde ölçülür.

YAZMA:

Bu Bölümde sınav adaylarına 60 dakika süre verilir. Bu bölüm İki yazma parçasından oluşur. Birinci bölümde en az 150 kelime, ikinci bölümde ise en az 250 kelimeden oluşan bir yazı yazmanız istenmektedir. IELTS Akademik ve IELTS Genel sınavına girenler farklı yazılar yazmaktadırlar. IELTS Akademik sınavına giren adaylardan ilk bölümde bir grafik, tablo ya da bir diyagramı verilenler doğrultusunda açıklaması beklenmektedir. İkinci bölümde ise; adaylardan bir fikir bir argüman ya da bir problem hakkında essay yazmaları istenmektedir. IELTS Genelde ise birinci bölümde adaylardan bir durum hakkında bilgi almak ya da bir durumu açıklamak için bir yazı yazmaları istenmektedir. İkinci bolümde ise bir duruma ya da bir problem karşısındaki görüşe karşı cevap şeklinde mektup yazmaları istenmektedir. IELTS yazma bölümlerinde ikinci bölümün puan ağırlığı birinci bölümün iki katıdır.

KONUŞMA:

IELTS konuşma bölümü bir uzman (examiner) ile karşılıklı sohbet havasında gerçekleşmektedir. Ortalama 12 – 15 dakika sürmektedir.

1. Kısımda; Bu bölümde iş, aile, eğitim, kişisel ilgi alanları ile ilgili genel sorular yöneltilecek ve cevaplamanız istenecektir. (Konuşma 4-5 dakika sürmektedir)

2. Kısımda; bu bölümde ise konuşmanızın istendiği yazılı bir yönlendirme kartı verilecektir. Daha sonra uzman size sınav bitmeden bir konu ile ilgili bir iki tane daha soru soracaktır.

3. Kısımda ise; bu bölümde ise ikinci kısıma bağlı sorular sorulacaktır. Bu sorular size daha soyut konular ve fikirler hakkında konuşabilmeniz için fırsat tanıyacaktır.

IELTS SINAVINA NE SIKLIKLA GİRİLEBİLİR?

Zaman sınırlaması yoktur. Dilediğiniz her zaman girebilirsiniz.

SINAV SÜRESİ NE KADARDIR?

– Dinleme: 30 Dakika
– Okuma: 60 dakika
– Yazma: 60 Dakika
– Konuşma: 12 – 15 Dakika

** TOPLAM SINAV SÜRESİ: 2 saat 55 dakika
** Dinleme Okuma Yazma tek aşamada gerçekleşmektedir.
** Konuşma sınavı ise ayrı oturumda gerçekleştirilir.
** Sınava başvururken konuşma sınavının günü ve saatide belirlenir.

IELTS YDS DENKLİĞİ VAR MIDIR?

2016 yılında alınan karar ile IELTS’nin YDS denkliği KALDIRILMIŞTIR.

IELTS SINAVINA HANGİ ŞEHİRLERDE GİRİLEBİLİR?

Türkiye’de, İstanbul (Avrupa ve Asya), Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Erzurum’da çeşitli tarihlerde IELTS sınavına girebilirsiniz.

IELTS SINAVINI HANGİ KURUMLAR YAPMAKTADIR?

IELTS sınavı ülkemizde 2 kurum tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu iki kurumdan dilediğinizde sınava girebilirsiniz.

1.British Council: İngiltere merkezlidir.
2.IDP Turkey: Avustralya merkezlidir.

Bu iki kurum da resmi olarak yetkilidir. Adaylar sınav tarihi, yeri ve kontenjan durumlarına göre her iki kurumda da sınava girebilirler. Sınav soruları ve değerlendirme kriterlerinde farklılık yoktur. Sadece uygulamadan kaynaklı farklılıklar olabilmektedir. (Sınav düzeni, Ses sistemi vb.)

IELTS SINAVI YILDA KAÇ DEFA DÜZENLENİR?

IELTS toplamda 4 sefer yapılır. Her ayın Perşembe ve cumartesi günleri sınava katılabilirsiniz. Senede toplam 48 defa sınav gerçekleştirilmektedir. Sınav tarihlerinin listesi için tıklayınız.

SINAVA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

IELTS sınavı başvuru işlemi internet üzerinden ya da IELTS başvuru merkezlerinden gerçekleştirilebilir. İnternet üzerinden işlem yapabilmek için adayların nüfus cüzdanı ya da pasaportlarının renkli taranmış bir kopyasının bulunması zorunludur.

Ödeme aşamasında kayıt esnasında kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. İnternet üzerinden yapılan başvurularda, adaylar ödeme işlemlerini IELTS başvuru tarihlerinden itibaren 48 saat içinde gerçekleştirmesi gerekir.

Eğer başvuru merkezleri üzerinden kayıt gerçekleştirmek istiyorsanız ödemeyi size verilen hesap numarasına ya da doğrudan nakit olarak yapabilirsiniz.

SINAV İPTALİ DURUMUNDA NE YAPILMAKTADIR?

Sınav merkezi Adayı en yakın tarihte sınava almaktadır.

SINAV KURALLARI NELERDİR?

Sınav ile ilgili kuralları ve yönergeleri aday bildirgesinde bulabilirsiniz. Ayrıca adaylar için bilgiler adıyla yayınlanan idp’nin kendi internet sitesinde bulunan Kurallar ve yönetmelikler bölümünü dikkatlice okuyarak sınav formatı, kuralları ve yönergeleri hakkında bilgi sahibi olmanızı tavsiye ederiz.

SINAVA HANGİ BÖLÜM İLE BAŞLANMAKTADIR?

Yazılı sınava dinleme bölümü ile başlanmaktadır. Ardından okuma ve son olarak yazma bölümü ile sınava son bulmaktadır.

IELTS KONUŞMA (SPEAKING) BÖLÜMÜ KİMLER TARAFINDAN UYGULANMAKTADIR?

Konuşma(speaking) sınavı alanında Uzman Cambridge ESOL sertifikalı denetmenler ile karşılıklı konuşma şeklinde uygulanmaktadır.

SINAVA GİRERKEN YANINIZDA BULUNDURULMASI GEREKEN ŞEYLER NELERDİR?

Yanınızda kesinlikle pasaport ya da kimliğiniz bulunmak zorundadır. Sınav salonuna girdiğinizde masanızda kurşun kalem, silgi ve şişe suyunuzu göreceksiniz ancak isterseniz yanınıza kalem, silgi, gözlük ve su alabilirsiniz. Suyunuz pet şişe ise etrafını saran jelatini çıkarmak zorundasınız.

Diğer üzerinizde olan her şey (cep telefonu, saat, bozuk para, cüzdan, üzerindeki yazılana bakılmaksızın her türlü yazılı kâğıt) görevli personel tarafından alınacak ve güvenliği sağlanmış bir odada sınav bitimine kadar muhafaza edilecektir.

LISTENING (DİNLEME) VE READING (OKUMA) SORU KİTAPÇIKLARINA NOT ALINABİLİR Mİ?

Evet sınav sırasında not alabilirsiniz.

IELTS SINAV BAŞVURUSU İPTAL EDİLİRMİ YA DA ERTELENEBİLİR Mİ?

Evet.Sınavdan 5 hafta öncesine kadar yapılan işlemlerde sınav ücreti iade edilir. Eğer erteleme veya iptal sınav tarihine 5 hafta kala yapılırsa, tıbbi gerekçe gösterdiğiniz takdirde 275 TL kesinti yapılarak ödemenizi geri alabilir veya sınavınızı erteleyebilirsiniz.

SINAV ÜCRETİ NE KADARDIR?

Gerek kalem ve kâğıt ile yapılan gerekse bilgisayarlı yapılan IELTS sınav ücreti 1100 TL dir.

IELTS NERELERDE GEÇERLİDİR?

İngiltere, Amerika, Avusturalya, Yeni Zelanda, Hong Kong, İrlanda, Güney Afrika ve bunun yanında dünya çapında tanınan Yeni Zelanda Göç Servisi ve İngiltere’deki “General Medical Council” Genel Tıp Konseyi IELTS testini geçerli görmektedir. IELTS, dünya genelinde 6000’den fazla kuruluş tarafından kabul görmüştür.

SINAV GÜNÜ ÇEKİLEN FOTOĞRAF NE İÇİN GEREKLİDİR?

IELTS sınav günü çekilen fotoğraflar global bir uygulama gereği olup, tüm adayların katılımı zorunludur.

SINAV GÜNÜ ÇEKİLEN FOTOĞRAFIN DIŞINDA HERHANGİ BAŞKA BİR FOTOĞRAF GETİRİLMESİ GEREKLİ Mİ?

Hayır, online başvuruda veya sınav günü başka bir fotoğraf getirilmesine gerek yoktur. Kimlik belgenizde/pasaportunuzda yer alan fotoğrafın son 6 aya ait olması yeterlidir.

SINAVLAR NASIL PUANLANDIRILIR?

IELTS puanlamada 9’luk band sistemini kullanmaktadır. Adayların tüm girdiği sınavlar (dinleme, okuma, yazma, konuşma) toplanıp Aritmetik ortalaması alınıp bir Genel band skoru çıkarılır. Bu skor IELTS sınavından alınan puanı ifade eder.

SINAV SONUCU NE ZAMAN BELLİ OLMAKTADIR?

Sınav sonuçları sınav tarihinden 13 takvim günü sonunda açıklanır. Eğer online olarak sınav sonucunuzu görmek isterseniz results.ielts.org adresine bakabilirsiniz.

KAÇ ADET TRF (SONUÇ BELGESİ) ALINABİLİR?
– SONUÇ BELGESİNİN KAYBEDİLMESİ DURUMUNDA NE OLUR?

Yalnızca bir tane sonuç belgesi alınabilmektedir. Kaybetme durumunda ise lütfen sınav merkezleri ile iletişime geçiniz. http://idpieltsturkey.com ya da ielts@britishcouncil.org.tr

IELTS SINAV SONUCU GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Sınav sonucu (2) İki yıl geçerlidir. Sınava yıl içerisinde defalarca girilebilir ve istenilen sonucu kullanabilir.

ŞİMDİ KAYIT OLUN!