Home » Dil Kursları » Akademik Yazım Kursu

Akademik Yazım Kursu

photo03

Bilimsel ve akademik yazı dünyasının temelini oluşturan makaleler, hazırlanışından yazımına kadar üzerinde titizlikle durulması gereken bir yazı türüdür.

Bu ders öğrencilerin dil kullanımını ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir. Açık, mantıklı ve yapısal olarak düşünmelerine ve yazmalarına yardımcı olur.

Öğrenciler ayrıca bir makalenin nasıl düzenleneceğini, akademik bir tarzda nasıl yazılacağını ve kendi yazılarını ve diğer öğrencilerin yazılarını değerlendirmek için hangi araçları kullandıklarını öğrenirler, böylece dersin sonunda yaratıcı bir akademik makale yazabilirler.